Billboard/Dec 2016

AMA's 16/Ciara

VMA's 17'/Cassie

VMA's 17'/Cassie

NAILIT/ JULY 2016

V Magazine V99/  Jan 2016

V Magazine V99/  Jan 2016

Billboard/Dec 2016

Billboard/Dec 2016

New York Times/Oct 2016

ESPYS16'/Ciara

Joanne/Lady Gaga

Joanne/Lady Gaga

V Magazine V99/  Jan 2016

V Magazine V99/  Jan 2016

Billboard/Dec 2016

New York Times/Oct 2016

New York Times/Oct 2016

Humane Society16'/Kesha

Oscar16'/Lady Gaga

V Magazine V99/  Jan 2016

V Magazine V99/  Jan 2016

Billboard/Dec 2016

New York Times/Oct 2016

NAILIT/Mar 2016

Grammy16'/Lady Gaga

V Magazine V99/  Jan 2016

V Magazine V99/  Jan 2016

Billboard/Dec 2016

Variety/ June 2016

Variety/ June 2016

NAILIT/Mar 2016

Superbowl 50/LadyGaga

V Magazine V99/  Jan 2016

Billboard/Dec 2016

Billboard/Dec 2016

Variety/ June 2016

Variety/ June 2016

NAILIT/ JULY 2016

Gorden Gloves16'/LG

V Magazine V99/  Jan 2016